ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o postanowieniu RDOŚ - brak ooś - RG.6220.26.2023.KK

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-04 12:11:00 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                  Lwówek, dnia 4 grudnia 2023 r.
RG.6220.26.2023.KK
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr  15/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 47 obręb Zgierzynka, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, do tut. Urzędu w dniu 29.11.2023 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.1334.2023.WR.2 z dnia 29.11.2023 r. stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00,
wt – pt 7.30-15.30.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na: 04.12.2023 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Zgierzynka.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 12:10:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 12:11:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 12:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony