ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. przedsięwzięcia „ Zakład produkcji biometanu w miejscowości Grońsko, gm. Lwówek - RG.6220.13.2022.AB

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-23 13:47:04 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                               Lwówek, dnia 22 czerwca 2022 r.
RG.6220.13.2022.AB
 
 
Zawiadomienie
 
 
      Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia, że w dniu 08.06.2022 r. wpłynął wniosek z dnia 06.06.2022 r. Pana Grzegorza Bujaka będącego pełnomocnikiem BIOGRA Olszowiak Sp.k. ul. Piłsudskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji biometanu w miejscowości Grońsko, gm. Lwówek”. 
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do których tut. Organ pismem znak: RG.6220.13.2022.AB z dnia 21.06.2022 r. wystąpił o dokonanie uzgodnienia środowiskowego przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.  
 
      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, p. II, pok. nr 18, pon. 8.00-16.00 wt-pt w godz. 7.30 – 15.30, Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone prze Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.    
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bilewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 13:47:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 13:47:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 13:47:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony