ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie do stron o przedłużeniu do 11_02_2022 - RG.6220.13.2021.KK

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-17 13:44:15 przez Robert Pędziwiatr, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 13 stycznia 2022  r.
RG.6220.13.2021.KK
 
 
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 14.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 18.10.2021 r.) PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 10/2, 66 w obrębie Lipka wielka, gm. Lwówek”.
 
zawiadamia strony postępowania
 
że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność umożliwienia stronom postępowania zapoznania się z:
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nr WOO-IV.4220.1755.2021.KJ.3 z dnia 05.01.2022 r. wyrażającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
- zebranym materiałem dowodowym zebranym w trakcie prowadzonego postepowania.
 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia  11 lutego 2022 r.
 
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 8:00 – 16:00 wt – pt 7:30 – 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- nr tel. 61 44 14 024 wew. 34
 
Zgodnie z art. 49 kpa – zawiadomienie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Lwówek, Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Data publicznego ogłoszenia: 17.01.2022 r.
 
Zgodnie z art. 37 § 1kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 13:44:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 13:44:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 13:44:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
78 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony