ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o postanowieniu RDOŚ- brak ooś fotowoltaika Lipka Wielka - RG.6220.13.2021.KK

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-17 13:26:40 przez Robert Pędziwiatr, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Lwówek, dnia 12 stycznia 2022 r.
RG.6220.13.2021.KK
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
 że w toku postępowania screeninigowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 10/2, 66 w obrębie Lipka Wielka gm. Lwówek, w dniu 10 stycznia 2022 r. wpłynęło do tut. Urzędu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1755.2021.KJ.3 z dnia 05.01.2022r. wyrażające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt – pt 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na: 17.01.2022 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, Urzędu Miejskiego Nowy Tomyśl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, Urzędu Miejskiego Nowy Tomyśl.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 13:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 13:26:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 13:27:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony