ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-05 2019-04-24 10:00:00 Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 367.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (DOCX, 234.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (ośw. o braku podstaw do wykluczenia) (DOCX, 219.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału) (DOCX, 218.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. wykonawcy jeśli zachodzą podstawy do wykluczenia (DOCX, 218.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 218.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. podmiotu na którego powołuje się wykonawca (DOCX, 218.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów (DOCX, 219.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie dotyczące podanych informacji (DOCX, 218.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Wzór (projekt) umowy (DOC, 477 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Wykaz robót budowlanych (DOCX, 220.3 KiB)
 • Załącznik Nr 11 - Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 221.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 - Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 295 KiB)
 • Załącznik Nr 13 - Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik Nr 14 - Projekty budowlane (ZIP, 65 MiB)
 • Załącznik Nr 15 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 9.5 MiB)
 • Załącznik Nr 16 - Decyzje dotyczące rewitalizacji Rynku w Lwówku (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik Nr 17 - Przedmiary robót do wykonania (kosztorysy ślepe) (ZIP, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 11.7 KiB)
 • Informacja (PDF, 499.2 KiB)
 • Kosztorysy ślepe - wersja edytowalna (ZIP, 49.5 KiB)
 • Informacja (PDF, 430.8 KiB)
 • Rysunek A16 budynek - storalka zewnętrzna (PDF, 197.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści siwz (DOC, 47 KiB)
 • Wyjaśnienie treści siwz (PDF, 415.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu