ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grońsku i Komorowicach. Zamówienie podzielono na dwie części odpowiadające poszczególnym miejscowością
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 37.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 33.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik Nr 9 (DOC, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 10 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 11 (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik Nr 12 (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 13/1 (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik Nr 13/2 (ZIP, 6.1 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 459.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Lwówek w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (RTF, 132.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.8 KiB)
 • Załącznik nr 0 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 39.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - ośw. dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy kalkulator do oferty (XLSX, 16.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 443.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 46 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka Wielka na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50 wraz z budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 36 KiB)
 • SIWZ (DOC, 469.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 180.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 13 (ZIP, 12.7 MiB)
 • Załącznik nr 14 (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 15 (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 16 (ZIP, 139.4 KiB)
 • STWiOR AC11S D050305a (PDF, 501.5 KiB)
 • STWiOR AC16W D050305b (PDF, 501 KiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz 1 (PDF, 475.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 wzór umowy po zweryfikownych zapisach (PDF, 762 KiB)
 • STWiOR oznakowanie pionowe D070201 (PDF, 475.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz (PDF, 449.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz 3 (PDF, 430.1 KiB)
 • 13_4_plan_zagospodar_terenu_rys. 1.2 (PDF, 9.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 373.4 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 453.5 KiB)
 • Lista rankingowa (PDF, 460.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 456.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • SIWZ (DOC, 393 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 63.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 14 (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 15 (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 16 (DOC, 43 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert 1 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert 2 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 82.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 476 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lwówek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 23.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 303.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 45.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 36 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 451.5 KiB)
 • Lista rankingowa (PDF, 453.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 518.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK 92), w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 213.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 25.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 225 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 13 (ZIP, 9.6 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 454.9 KiB)
 • Lista rankingowa (PDF, 458.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 819.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lwówku (łącznik ul. Wittmanna – rów)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 33.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 331 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 159 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 (ZIP, 4.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz (PDF, 335.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 460.6 KiB)
 • Lista rankingowa (PDF, 469.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 569.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku ok. km. 0+000,00 do 0+650,00 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 35 KiB)
 • SIWZ (DOC, 474 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 28.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 184.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 13 (ZIP, 35.6 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 18 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 63 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 932 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Lwówek: budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 430/1 obr. Pakosław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 33.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 467.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 164.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 13 (ZIP, 42.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz (PDF, 442.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz II (PDF, 446.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 20.9 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 75 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1.2 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek (w skrócie pn.: Rekultywacja składowiska odpadów w Koninie, gmina Lwówek)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 156.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 95.7 KiB)
 • Załącznik nr 2-1 (DOCX, 90 KiB)
 • Załącznik nr 2-2 (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 3-1 (DOCX, 90.5 KiB)
 • Załącznik nr 3-2 (DOCX, 90.1 KiB)
 • Załącznik nr 3-3 (DOCX, 90.5 KiB)
 • Załącznik nr 3-4 (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 87.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 86.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 106.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 86.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 90 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 135.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 163.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 (DOC, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 13 (TIF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 15.3 KiB)
 • Ogłoszenie - sprostowanie treści (DOCX, 15.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 456.2 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 68 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 465.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji