ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-09 2019-04-17 10:00:00 Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Gminy Lwówek nad realizacją robót budowlanych w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 343.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 (DOC, 298.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 229.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOC, 383 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOC, 296.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOC, 270 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (DOC, 268 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (DOCX, 222.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 441.3 KiB)
 • Lista rankingowa złożonych ofert (PDF, 638 KiB)
2 2019-04-05 2019-04-24 10:00:00 Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 367.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy (DOCX, 234.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (ośw. o braku podstaw do wykluczenia) (DOCX, 219.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału) (DOCX, 218.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. wykonawcy jeśli zachodzą podstawy do wykluczenia (DOCX, 218.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (DOCX, 218.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. podmiotu na którego powołuje się wykonawca (DOCX, 218.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów (DOCX, 219.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie dotyczące podanych informacji (DOCX, 218.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Wzór (projekt) umowy (DOC, 477 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Wykaz robót budowlanych (DOCX, 220.3 KiB)
 • Załącznik Nr 11 - Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 221.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 - Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 295 KiB)
 • Załącznik Nr 13 - Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik Nr 14 - Projekty budowlane (ZIP, 65 MiB)
 • Załącznik Nr 15 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 9.5 MiB)
 • Załącznik Nr 16 - Decyzje dotyczące rewitalizacji Rynku w Lwówku (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik Nr 17 - Przedmiary robót do wykonania (kosztorysy ślepe) (ZIP, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 11.7 KiB)
 • Informacja (PDF, 499.2 KiB)
 • Kosztorysy ślepe - wersja edytowalna (ZIP, 49.5 KiB)
 • Informacja (PDF, 430.8 KiB)
 • Rysunek A16 budynek - storalka zewnętrzna (PDF, 197.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści siwz (DOC, 47 KiB)
 • Wyjaśnienie treści siwz (PDF, 415.2 KiB)
 • Informacja (PDF, 379.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 444.8 KiB)
3 2018-11-20 2018-11-28 10:00:00 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Lwówek w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 (XLS, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOC, 175 KiB)
 • Załącznik Nr 3a (XLSX, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 26.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOCX, 21.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 328.1 KiB)
 • Lista rankingowa (PDF, 389.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 550.8 KiB)
4 2018-10-05 2018-10-22 10:00:00 Gmina Lwówek: Budowa parkingu w Lwówku, obiekt usytuowany na działkach o numerach: 613, 614/1, 590/4 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 35.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 145.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacja techniczna (ZIP, 14.1 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 15.9 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 56.5 KiB)
5 2018-08-13 2018-08-21 10:00:00 Gmina Lwówek: III – trzecie postępowanie na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamowieniu (DOCX, 29.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 384.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 105 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert I (DOCX, 19.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert II (DOCX, 19.7 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 80.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 87.5 KiB)
6 2018-08-01 2018-08-08 10:00:00 Gmina Lwówek: II – drugie postępowanie na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie realizacji zadania II i zadania III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamowieniu (DOCX, 35.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 382.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 395.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 256.2 KiB)
7 2018-07-23 2018-07-31 10:00:00 Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 25.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 383.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 14.4 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 19.4 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 46.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 540.6 KiB)
8 2018-07-04 2018-07-19 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Zębowie – Etap I obejmujący odcinek od km 0+000,00 do km 0+450,00 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 30.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 157.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOCX, 16.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.4 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 15.8 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 971.8 KiB)
9 2018-06-13 2018-06-27 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP II, na odcinku o długości 999mb; od km 0+000 do km 0+999 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 411 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (DOC, 145 KiB)
 • Załącznik nr 4 - informacja (DOC, 64 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 32.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14.5 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 55 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1.1 MiB)
10 2018-05-24 2018-06-04 10:00:00 Dostawa autobusu 18-osobowego (17+1), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 122.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówinia (DOCX, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 16.9 KiB)
 • Wyjasnienie tresci SIWZ (PDF, 686.7 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 60 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1020.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu