ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-13 2018-06-27 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP II, na odcinku o długości 999mb; od km 0+000 do km 0+999 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 411 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (DOC, 145 KiB)
 • Załącznik nr 4 - informacja (DOC, 64 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 32.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14.5 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 55 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1.1 MiB)
2 2018-05-24 2018-06-04 10:00:00 Dostawa autobusu 18-osobowego (17+1), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 122.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówinia (DOCX, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 16.9 KiB)
 • Wyjasnienie tresci SIWZ (PDF, 686.7 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 60 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1020.2 KiB)
3 2018-03-22 2018-03-22 15:25:00 Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres dwóch lat) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 29.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 10 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 11 - mapa (JPG, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - wykaz drogi gminne Północ (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz drogi gminne Południe (DOC, 78 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.9 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie rozstrzygnięcie (DOC, 60.5 KiB)
4 2018-01-12 2018-02-05 10:00:00 Przebudowy dróg na terenie Gminy Lwówek w podziale na trzy części - trzy zadania; zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 383579P w m. Komorowice (na odcinku od km 0,000-1+587,90); zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 383536P Posadowo-Zgierzynka (na odc. od km 0,000-1+581,50); zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 383566P Komorowo-Wymyślanka (na odc. od km 0,000-2+169,08). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 196.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 223 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 63.5 KiB)
 • Zadanie nr 1 Dokumentacja techniczna Przbudow drogi gminnej nr 383579P Komorowice (ZIP, 15.4 MiB)
 • Zadanie nr 2 dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej nr 383536P Posadowo-Zgierzynka (ZIP, 10.1 MiB)
 • Zadanie nr 3 dokumentacja tecniczna Przebudowa drogi gminnej nr 383566P Komorowo-Wymyślanka (ZIP, 13.3 MiB)
 • Wyjasnienie tresci SIWZ (PDF, 367.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 18.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.8 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 67 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOC, 69.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 2 MiB)
5 2017-08-31 2017-09-11 10:00:00 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lwówek i jej jednostek organizacyjnych na okres roku 2018 (od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 169.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (XLS, 268.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 15.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 46.5 KiB)
6 2017-07-31 2017-08-16 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP I, na odcinku 790mb w podziale na dwa zadania: zadanie nr I; odcinek od km 0+000 do km 0+400 zadanie nr II; odcinek od km 0+400 do km 0+790 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 417.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - zgłoszenie robót (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - opis techniczny Pakosław (PDF, 758.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - plan orientacyjny Pakosław rys.0 (PDF, 505.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - pzt Pakosław rys.1 (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przekroje normalne Pakosław rys. 2 (PDF, 615.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - przedmiar robót zadanie nr 1 (JPG, 594.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - przedmiar robót zadanie nr 2 (JPG, 594.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - stwior (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja (DOCX, 14.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
7 2017-07-27 2017-08-07 10:00:00 Zamawiający, Gmina Lwówek informuje, że w zbliżającym się nowym roku szkolnym 2017/2018 powstaje konieczność wykonywania świadczenia usług dowozów i odwozów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu (dowozy na trasie Gmina Lwówek – Zbąszyń) i udzielenie zamówienia w tym zakresie. (4/4) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 38 KiB)
 • Oferta (DOC, 35.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 64 KiB)
 • Przykład harmonogramu (DOC, 40 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe (DOC, 61.5 KiB)
8 2017-05-19 2017-06-06 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej w Lwówku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 28 KiB)
 • SIWZ (DOC, 467 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 144.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna - 1/2 (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna - 2/2 (ZIP, 3.9 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14.5 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 928.1 KiB)
9 2017-03-20 2017-04-04 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383539P w miejscowości Chmielinko na odcinku 550mb rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 28.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 415 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - dokumentacja techniczna Chmielinko (ZIP, 10.2 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 375.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 57.9 KiB)
10 2017-03-13 2017-03-28 10:00:00 Przebudowy dróg na terenie Gminy Lwówek w zadaniach; zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 383538P w m. Posadowo (na odcinku 0+000,0 – km 0+320,00) zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 383533P w m. Władysławowo (na odcinku od km 0+999,00) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 485 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 71.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 181.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna Posadowo (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna Władysławowo (ZIP, 6.8 MiB)
 • Informacja (PDF, 480.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu