ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-31 2017-09-11 10:00:00 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lwówek i jej jednostek organizacyjnych na okres roku 2018 (od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 169.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (XLS, 268.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 16.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 15.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (DOC, 46.5 KiB)
2 2017-07-31 2017-08-16 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP I, na odcinku 790mb w podziale na dwa zadania: zadanie nr I; odcinek od km 0+000 do km 0+400 zadanie nr II; odcinek od km 0+400 do km 0+790 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 417.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - zgłoszenie robót (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - opis techniczny Pakosław (PDF, 758.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - plan orientacyjny Pakosław rys.0 (PDF, 505.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - pzt Pakosław rys.1 (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - przekroje normalne Pakosław rys. 2 (PDF, 615.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - przedmiar robót zadanie nr 1 (JPG, 594.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - przedmiar robót zadanie nr 2 (JPG, 594.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - stwior (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja (DOCX, 14.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.1 MiB)
3 2017-07-27 2017-08-07 10:00:00 Zamawiający, Gmina Lwówek informuje, że w zbliżającym się nowym roku szkolnym 2017/2018 powstaje konieczność wykonywania świadczenia usług dowozów i odwozów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu (dowozy na trasie Gmina Lwówek – Zbąszyń) i udzielenie zamówienia w tym zakresie. (4/4) rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 38 KiB)
 • Oferta (DOC, 35.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 64 KiB)
 • Przykład harmonogramu (DOC, 40 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe (DOC, 61.5 KiB)
4 2017-05-19 2017-06-06 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej w Lwówku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 28 KiB)
 • SIWZ (DOC, 467 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 144.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna - 1/2 (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna - 2/2 (ZIP, 3.9 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14.5 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 928.1 KiB)
5 2017-03-20 2017-04-04 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383539P w miejscowości Chmielinko na odcinku 550mb rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 28.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 415 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy (DOCX, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - dokumentacja techniczna Chmielinko (ZIP, 10.2 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 375.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 57.9 KiB)
6 2017-03-13 2017-03-28 10:00:00 Przebudowy dróg na terenie Gminy Lwówek w zadaniach; zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 383538P w m. Posadowo (na odcinku 0+000,0 – km 0+320,00) zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 383533P w m. Władysławowo (na odcinku od km 0+999,00) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 485 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy (DOC, 71.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 181.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna Posadowo (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna Władysławowo (ZIP, 6.8 MiB)
 • Informacja (PDF, 480.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 1.3 MiB)
7 2016-12-08 2016-12-16 10:00:00 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Lwówek i jej jednostek organizacyjnych na okres roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 29.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 413 KiB)
 • Załącznik nr 1 (XLS, 120 KiB)
 • Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz oferty (DOC, 131 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenia (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 59.5 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 42.2 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 41.8 KiB)
8 2016-11-14 2016-11-22 10:00:00 Zamawiający, Gmina Lwówek informuje, że zaprasza wszystkich potencjalnych wykonawców do złożenia ofert na udzielenie zamówienia w kategorii dostaw pn.: dostawa wyposażenia dla żłobka w Lwówku rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 72 KiB)
 • Wzór - oferta cenowa (DOC, 39.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 72 KiB)
 • Wyposażenie (XLSX, 2.9 MiB)
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 55.4 KiB)
9 2016-06-17 2016-07-05 10:00:00 : Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola we Lwówku wraz z rozbudową i przebudową istniejącej części na dodatkowe oddziały żłobka nr sprawy RG.271.05.01.2016.ZJ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 128 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 45.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 437 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wzór oferty (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie - uprawnienia (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz podwykonawców (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - projekt umowy (DOC, 164 KiB)
 • Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa (ZIP, 43.8 MiB)
 • wyjaśnienie treści siwz (PDF, 399.8 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 48 KiB)
10 2016-06-08 2016-06-24 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w miejscowości Lwówek, wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w ul. Ogrodowej, nr sprawy RG.271.03.01.2016.ZJ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOC, 125.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 414.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wzór oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz osób (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie - uprawnienia (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna (ZIP, 8.2 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 330.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 255 KiB)
 • Wynik przetargu (PDF, 1.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu