ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-20 2018-11-28 10:00:00 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Lwówek w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 26.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 (XLS, 287 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOC, 175 KiB)
 • Załącznik Nr 3a (XLSX, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 26.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOCX, 21.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 328.1 KiB)
 • Lista rankingowa (PDF, 389.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 550.8 KiB)
2 2018-10-05 2018-10-22 10:00:00 Gmina Lwówek: Budowa parkingu w Lwówku, obiekt usytuowany na działkach o numerach: 613, 614/1, 590/4 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 35.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 145.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacja techniczna (ZIP, 14.1 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 15.9 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 56.5 KiB)
3 2018-08-13 2018-08-21 10:00:00 Gmina Lwówek: III – trzecie postępowanie na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamowieniu (DOCX, 29.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 384.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 105 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert I (DOCX, 19.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert II (DOCX, 19.7 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 80.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 87.5 KiB)
4 2018-08-01 2018-08-08 10:00:00 Gmina Lwówek: II – drugie postępowanie na wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie realizacji zadania II i zadania III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamowieniu (DOCX, 35.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 382.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 67 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 395.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 256.2 KiB)
5 2018-07-23 2018-07-31 10:00:00 Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 25.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 383.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 14.4 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 19.4 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 46.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 540.6 KiB)
6 2018-07-04 2018-07-19 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Zębowie – Etap I obejmujący odcinek od km 0+000,00 do km 0+450,00 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 30.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 157.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOCX, 16.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.4 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 15.8 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 971.8 KiB)
7 2018-06-13 2018-06-27 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP II, na odcinku o długości 999mb; od km 0+000 do km 0+999 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 411 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (DOC, 145 KiB)
 • Załącznik nr 4 - informacja (DOC, 64 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 32.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 14.5 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 55 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1.1 MiB)
8 2018-05-24 2018-06-04 10:00:00 Dostawa autobusu 18-osobowego (17+1), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 122.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówinia (DOCX, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie (DOCX, 12 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (DOCX, 16.9 KiB)
 • Wyjasnienie tresci SIWZ (PDF, 686.7 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 60 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1020.2 KiB)
9 2018-03-22 2018-03-22 15:25:00 Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres dwóch lat) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 29.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 131.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 10 - informacja (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 11 - mapa (JPG, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - wykaz drogi gminne Północ (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 13 - wykaz drogi gminne Południe (DOC, 78 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.9 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie rozstrzygnięcie (DOC, 60.5 KiB)
10 2018-01-12 2018-02-05 10:00:00 Przebudowy dróg na terenie Gminy Lwówek w podziale na trzy części - trzy zadania; zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 383579P w m. Komorowice (na odcinku od km 0,000-1+587,90); zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 383536P Posadowo-Zgierzynka (na odc. od km 0,000-1+581,50); zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 383566P Komorowo-Wymyślanka (na odc. od km 0,000-2+169,08). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 196.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - informacja (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - zobowiązanie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie (DOCX, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wzór umowy (DOC, 223 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wykaz (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 - wykaz (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - informacja (DOC, 63.5 KiB)
 • Zadanie nr 1 Dokumentacja techniczna Przbudow drogi gminnej nr 383579P Komorowice (ZIP, 15.4 MiB)
 • Zadanie nr 2 dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej nr 383536P Posadowo-Zgierzynka (ZIP, 10.1 MiB)
 • Zadanie nr 3 dokumentacja tecniczna Przebudowa drogi gminnej nr 383566P Komorowo-Wymyślanka (ZIP, 13.3 MiB)
 • Wyjasnienie tresci SIWZ (PDF, 367.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 18.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOCX, 16.8 KiB)
 • Lista rankingowa (DOC, 67 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOC, 69.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu