ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-26
Data rozstrzygnięcia
2020-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Lwówek w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (DOC, 46 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka Wielka na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50 wraz z budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 456.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-30
Data rozstrzygnięcia
2020-08-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 476 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-14
Data rozstrzygnięcia
2020-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lwówek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 518.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-04-10
Data rozstrzygnięcia
2020-05-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki (do DK 92), w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 819.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-03-25
Data rozstrzygnięcia
2020-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Lwówku (łącznik ul. Wittmanna – rów)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 569.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-10-31
Data rozstrzygnięcia
2019-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku ok. km. 0+000,00 do 0+650,00 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 932 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-24
Data rozstrzygnięcia
2019-11-29
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Lwówek: budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu wraz z zapleczem socjalnym, kuchennym i magazynowym oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 430/1 obr. Pakosław
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 1.2 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-10-11
Data rozstrzygnięcia
2019-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek (w skrócie pn.: Rekultywacja składowiska odpadów w Koninie, gmina Lwówek)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 465.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-09-27
Data rozstrzygnięcia
2019-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Lwówek w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 221 000 euro
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 508.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji