ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje 801839
Opinie RIO 121755
Sprawozdanie z realizacji budżetu 4215
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 253452
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 74168
Informacje o środowisku 730253
Informacje o jakości wody 75951
Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej 1258
Pomoc publiczna 1140
Koordynator ds. dostępności w UMiG Lwówek 250
Nieodpłatna Pomoc Prawna 0
Karty usług 869
Prawo lokalne 1271
Statut gminy 61754
Statut sołectw 19260
Regulamin organizacyjny urzędu 25325
Strategia rozwoju 6599
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7084
Budżet gminy 2005 575
Budżet 9682
Podatki 6548
Budżet gminy 2006 7743
Budżet gminy 2007 0
Budżet gminy na 2011 7041
Akty prawne 2478489
Uchwały 2446622
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów 10044
Skorowidz aktów Prawa Miejskcowego 7340
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 98945
Kadencja 2018-2023 19092
Kadencja 2014-2018 60075
Interpelacje pisemne Radnych 88433
Zaproszenia na Sesje Rady Miejskiej 495096
Sesja Rady Miejskiej w Lwówku – transmisja na żywo 6592
Retransmisje z obrad Rady Miejskiej w Lwówku 24025
Zaproszenia na Komisje Rady Miejskiej 403626
lwowek.esesja.pl 0
Budżet Gminy 0
Podatki i opłaty lokalne 0
Przetargi 755148
Otwarcie ofert – transmisja on-line 2523
Profil nabywcy 8341
Sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 869595
Wyniki przetargów - sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości 67964
Sprzedaż składników majątku ruchomego 39089
Agencja Nieruchomości Rolnych 32779
Przetargi, zapytania ofertowe - archiwalne 254776
Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne 305914
Zapytania ofertowe 42823
Praca 14335
Oferty pracy 235295
Wstępna weryfikacja 48439
Oferty pracy rozstrzygnięte 174878
Konkursy na stanowisko dyrektora gminnych placówek oświatowych 24650
Wydatki publiczne 19276
Nie przekraczające wartości 30 tys. Euro 30541
Rozstrzygnięcia procedury przetargowej 1228
Organy Gminy 1200
Burmistrz 36815
Zastępca burmistrza 6833
Sekretarz 19536
Skarbnik Gminy 11329
Rada Miejska 39209
Komisje Rady 66658
Organizacja urzędu 26857
Jednostki organizacyjne 34653
Jednostki pomocnicze 54166
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych gminy Lwówek 9463
Rejestr instytucji kultury 10000
Oświadczenia Majątkowe 1954
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 16444
Rok 2013 59378
Rok 2014 47752
Rok 2015 46390
Rok 2016 38520
Rok 2017 26437
Rok 2018 13905
Rok 2019 5261
Radni Gminy 13855
Rok 2013 53506
Rok 2014 - koniec kadencji 40901
Rok 2014 - początek kadencji - Nowa Rada 42629
Rok 2014 49105
Rok 2015 43605
Rok 2016 34777
Rok 2017 21962
Rok 2018 13323
Rok 2019 4619
Pracownicy Urzędu 6070
Rok 2013 12765
Rok 2014 12083
Rok 2015 10842
Rok 2016 9150
Rok 2017 6165
Rok 2018 3282
Rok 2019 1606
Referendum gminne - wiatraki 0
Pliki do pobrania 7077
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 71949
Wybory - Archiwum 13759
Wybory Samorządowe 2212
Wybory Samorządowe 2006 40708
Wybory Samorządowe 2010 2021
Informacje dla wyborców 18235
Informacje dla komitetów wyborczych 58038
Akty prawne 15771
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2012 35263
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2014 27024
Wybory Samorządowe 2014 87941
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku 2015 37011
Wybory Samorządowe 2018 31387
Wybory Prezydenckie 2081
Wybory Prezydenckie 2010 18867
Wybory Prezydenckie 2015 66293
Wybory do Sejmu i Senatu 2096
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 1828
Informacje dla wyborców 17059
Informacje dla komitetów wyborczych 6935
Akty prawne 5308
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 35351
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 5616
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1983
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 28782
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9176
Referendum 1881
Referendum ogólokrajowe 2015 29082
Zebrania wiejskie 144899
Ochrona Danych Osobowych 10277
ePUAP 777

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 16467
O biuletynie 14763
Rejestr zmian 3672020
Mapa biuletynu 11701
Kanały RSS 2079
Statystyki 13630
Redakcja Biuletynu 12824
Kontakt 76530
« powrót do poprzedniej strony