ˆ

Informacje o środowisku

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu zlokalizowanego w miejscowości Józefowo na dz. nr ewid. 42/1 obręb Józefowo.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-10 14:55:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-10 14:55:53 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Lwówek, dnia 10 stycznia 2018 r.
RG.6220.25.03.2017/2018.KK
 
 
Zawiadomienie
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
 
zawiadamia strony postępowania
 
o wydanym w dniu 28 grudnia 2017 r. postanowieniu nr: RG.6220.25.03.2017.KK stwierdzającym  potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu zlokalizowanego w miejscowości Józefowo, na działce nr 42/1 obręb Józefowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.
 
Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (opinia nr: WOO-IV.4240.1165.2017.KT.1 z dnia 14.12.2017 r.), oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu (opinia sanitarna nr ON.NS-452-1-29/17 z dnia 22.12.2017 r. ), w których stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
 
W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją w/w sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. I, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania tj. pon. 8.00-16.00 wt-pt 7.30-15.30
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Kawała Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 14:55:51
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 14:55:53
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 14:55:53
Artykuł był wyświetlony: 141 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek