ˆ

Informacje o środowisku

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu utrzymania zwierząt w istniejących obiektach inwentarskich z systemu głębokiej ściółki na ruszta, na działce nr ewid. 1208/1 w m. Zębowo

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-09 14:54:33 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-09 14:54:35 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 28 grudnia 2017 r.
RG.6220.26.03.2017.KK
 
 
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek na wniosek z dnia 07.11.2017 r. złożonego przez Panią Malwinę Piekarska-Krychowiak EkoPolska Mojzesowicz Sp.k. Gogolinek 22, 86-011 Wtelno, będącą pełnomocnikiem Pana Andrzeja Witkowskiego zam. Stoki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na  zmianie systemu utrzymania zwierząt w istniejących obiektach inwentarskich z systemu głębokiej ściółki na ruszta, na działce o nr ewid. 1208/1 w m. Zębowo, gm. Lwówek,  powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
zawiadamiam strony postępowania
 
Iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie stwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 26 stycznia 2018 r.
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 800 – 1600 wt – pt 730 - 1530
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2018-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Kawała Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 14:54:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 14:54:35
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2018-01-09 14:54:35
Artykuł był wyświetlony: 177 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek