ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XLVI/299/2018 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok XLVI/298/2018 Obowiązujący
3 2018-06-28 Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. XLVI/297/2018 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr XLI/245/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Lwówek XLVI/296/2018 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XLVI/295/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwała w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XLVI/294/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwała w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lwówek w 2018 roku. XLVI/293/2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania XLVI/292/2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XLVI/291/2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. XLVI/290/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek