Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XVI/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
XVI/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Lwówek nieruchomości Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XVI/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: Uchwałę nr XLII/263/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2018-2021
Nr aktu prawnego
XVI/97/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji