ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIII/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy
Nr aktu prawnego
XIII/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek”, ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych gminy Lwówek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIII/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji
Nr aktu prawnego
XI/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XI/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XI/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad przyznania i wysokości miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw
Nr aktu prawnego
XI/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XI/63/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji