Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXX / 220 / 2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2005-09-20

Tytuł aktu:

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lwówku.

Treść:

    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U., z 2004 r., Nr 261 , poz.2603 ), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1
 
Sprzedać w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Lwówek, wchodzące w skład zasobu gruntów komunalnych, oznaczone geodezyjnie jako działki :
1.nr 442/2 o powierzchni 170 m2, stanowiącej rów, na rzecz Zbigniewa Baranowskiego zam. Lwówek ul. Rynek 12,
2.nr 679/21 o powierzchni 349 m2, stanowiącej poszerzenie działki budowlanej, na rzecz Mariusza Jędrzejczaka zam. Lwówek ul. Kasztanowa 11.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały nr XXX/220/2005
z dnia 20 września 2005r.
 
 
Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami, przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej mogą być nieruchomości , które poprawią warunki zagospodarowania posesji przyległych oraz nie mogą być zagospodarowane jako odrębne działki.
Z wnioskiem o wykup przedmiotowych nieruchomości wystąpili zainteresowani właściciele przyległych posesji, uzasadniając możliwością poprawienia zagospodarowania własnych nieruchomości .
Powołując sie na ustawę o gospodarce nieruchomościami, działki określone we wstępie uchwały zostaną wyszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-19 11:16:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-19 11:16:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-19 11:16:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2542 raz(y)