ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
XVI/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Lwówek nieruchomości Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XVI/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: Uchwałę nr XLII/263/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2018-2021
Nr aktu prawnego
XVI/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XVI/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVI/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: Uchwałę nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Nr aktu prawnego
XVI/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/93/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji