Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXX / 223 / 2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data podjęcia/podpisania: 2005-09-20

Tytuł aktu:

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej dla poszerzenia drogi gminnej.

Treść:

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a , art. 40 ust.1i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 591 ze zmianami ) i art.20 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami)
Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Nabyć nieruchomość gruntową o pow. 100m2 wyodrębnioną z działki nr 6/4 położonej w miejscowości Lipka Wielka, na potrzeby uregulowania przebiegu drogi gminnej od wsi Lipka Wielka do skrzyżowania z drogą powiatową Chmielinko – Bolewice.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/223/2005
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 września 2005r.
 
Przebieg gruntowej drogi gminnej w dz. gr. nr 71/1w miejscowości Lipka Wielka został ustalony geodezyjnie- czynnością przyjęcia granic nieruchomości w dniu 06.08.2004r. przy udziale Nadleśnictwa Bolewice, dysponenta gruntów rolnych- Władysława Kozłowskiego(zam. Lwówek)oraz Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku.
Z notatki służbowej ustalenia granic w stosunku do granic drogi gminnej wynika, że użytkowany przebieg drogi (dz.nr 71/1) zajmuje wycinek gruntu rolnego na pow. 100m2 i w celu umożliwienia właściwego jej użytkowania (w łuku rozjazdu) istnieje konieczność pozyskania części gruntu z gruntów rolnych dz. nr 6/4.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-19 11:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-19 11:10:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-19 11:10:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2474 raz(y)