Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXX / 225 / 2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku U

Data podjęcia/podpisania: 2005-09-20

Tytuł aktu:

w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Treść:

Na podstawie art. 39 ust. 4 art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Upoważnia się Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732).
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/225/2005
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 20 września 2005 r.
 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku ma powierzone prowadzenie spraw związanych z świadczeniami rodzinnymi, w związku z tym w celu usprawnienia realizacji ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zasadnym jest upoważnienie Kierownika tegoż Ośrodka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-19 11:01:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-19 11:01:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-19 11:01:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2073 raz(y)