ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VI/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VI/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-02-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
IV/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Nr aktu prawnego
III/26/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
III/24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lwówek na lata 2019 – 2024.
Nr aktu prawnego
III/21/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji