ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
VII/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia projektu flagi, banneru, flagi stolikowej oraz hejnału Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
VI/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
VI/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej
Nr aktu prawnego
VI/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
VI/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”.
Nr aktu prawnego
VI/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VI/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
Nr aktu prawnego
VI/31/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji