ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1221
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej dla poszerzenia drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
XXX / 223 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1222
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej we wsi Zębowo o nr ew. 491.
Nr aktu prawnego
XXX / 224 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1223
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Nr aktu prawnego
XXX / 225 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1224
Data podjęcia
2005-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej w Lwówku, użytkowaniem na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXXII / 239 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1225
Data podjęcia
2005-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej w Lwówku, użytkowaniem na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXXII/239/05
Status

Nawigacja między stronami listy informacji