ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lwówek na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
XXVII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVII/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XXVII/157/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji