ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXV/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIV/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lwówek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
XXIV/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/143/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji