ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok VII/42/2019 Obowiązujący
2 2019-03-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez gminę Lwówek publicznych przedszkoli oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także określającej granice obwodów publicznych szkół podstawowych i przekazania przyjętego projektu uchwały do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu VII/41/2019 Obowiązujący
3 2019-03-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych VII/40/2019 Obowiązujący
4 2019-03-28 Uchwała w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2019 roku VII/39/2019 Obowiązujący
5 2019-02-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu flagi, banneru, flagi stolikowej oraz hejnału Gminy Lwówek VI/38/2019 Obowiązujący
6 2019-02-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek. VI/37/2019 Obowiązujący
7 2019-02-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok VI/36/2019 Obowiązujący
8 2019-02-28 Uchwała w sprawie: Programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej VI/35/2019 Obowiązujący
9 2019-02-28 Uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. VI/34/2019 Obowiązujący
10 2019-02-28 Uchwała w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”. VI/33/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu