ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-18 Uchwała w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Lwówek IV/27/2019 Obowiązujący
2 2018-12-27 Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. III/26/2018 Obowiązujący
3 2018-12-27 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek. III/25/2018 Obowiązujący
4 2018-12-27 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. III/24/2018 Obowiązujący
5 2018-12-27 Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok. III/23/2018 Obowiązujący
6 2018-12-27 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek. III/22/2018 Obowiązujący
7 2018-12-27 Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lwówek na lata 2019 – 2024. III/21/2018 Obowiązujący
8 2018-12-27 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w gminie Lwówek. III/20/2018 Obowiązujący
9 2018-12-27 Uchwała w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2019 rok. III/19/2018 Obowiązujący
10 2018-12-06 Uchwała w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. II/18/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu