ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-01 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa wsi Pakosław. XXXIII/201/2017 Obowiązujący
2 2017-06-01 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XXXIII/200/2017 Obowiązujący
3 2017-06-01 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok XXXIII/199/2017 Obowiązujący
4 2017-06-01 Uchwała w sprawie: świadczenia przez gminę Lwówek usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat na rzecz użytkowników końcowych. XXXIII/198/2017 Obowiązujący
5 2017-06-01 Uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXIII/197/2017 Obowiązujący
6 2017-06-01 Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. XXXIII/196/2017 Obowiązujący
7 2017-06-01 Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty. XXXIII/195/2017 Obowiązujący
8 2017-06-01 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w gminie Lwówek XXXIII/194/2017 Obowiązujący
9 2017-06-01 Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXIII/193/2017 Obowiązujący
10 2017-06-01 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. XXXIII/192/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu