ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-09-28 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok XXXVI/219/2017 Obowiązujący
82 2017-09-28 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat. XXXVI/218/2017 Obowiązujący
83 2017-09-28 Uchwała w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lwówek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXXVI/217/2017 Obowiązujący
84 2017-09-28 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w gminie Lwówek XXXVI/216/2017 Obowiązujący
85 2017-09-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXXVI/215/2017 Obowiązujący
86 2017-09-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXXVI/214/2017 Obowiązujący
87 2017-08-17 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XXXV/213/2017 Obowiązujący
88 2017-08-17 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok XXXV/212/2017 Obowiązujący
89 2017-07-06 Uchwała w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.353.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku. XXXIV/211/2017 Obowiązujący
90 2017-07-06 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. XXXIV/210/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu