ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji
Nr aktu prawnego
XI/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XI/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XI/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad przyznania i wysokości miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw
Nr aktu prawnego
XI/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XI/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
Nr aktu prawnego
XI/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
XI/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu i Grodzisku Wlkp.
Nr aktu prawnego
XI/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/59/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji