ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-06-01 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w gminie Lwówek XXXIII/194/2017 Obowiązujący
82 2017-06-01 Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXIII/193/2017 Obowiązujący
83 2017-06-01 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. XXXIII/192/2017 Obowiązujący
84 2017-04-27 Uchwała w sprawie: wprowadzenie na terenie gminy Lwówek opłaty targowej i ustalenia jej stawek. XXXII/191/2017 Obowiązujący
85 2017-04-27 Uchwała w sprawie: dopłaty dla odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. XXXII/190/2017 Obowiązujący
86 2017-04-27 Uchwała w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. XXXII/189/2017 Obowiązujący
87 2017-04-27 Uchwała w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lwówek XXXII/188/2017 Obowiązujący
88 2017-04-27 Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I oraz terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego, w gm. Lwówek XXXII/187/2017 Obowiązujący
89 2017-03-30 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. XXX/186/2017 Obowiązujący
90 2017-03-30 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XXX/185/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu