ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-03-28 Uchwała w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli. XLIII/274/2018 Obowiązujący
82 2018-03-28 Uchwała w sprawie: emisji obligacji. XLIII/273/2018 Uchylony
83 2018-03-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek. XLIII/272/2018 Obowiązujący
84 2018-03-28 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. XLIII/271/2018 Obowiązujący
85 2018-03-28 Uchwała w sprawie: podziału gminy Lwówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLIII/270/2018 Obowiązujący
86 2018-03-28 Uchwała w sprawie: podziału Gminy Lwówek na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin. XLIII/269/2018 Obowiązujący
87 2018-03-28 Uchwała w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lwówek w 2018 roku. XLIII/268/2018 Uchylony
88 2018-03-28 Uchwała w sprawie: przejęcia od Powiatu Nowotomyskiego zadań własnych Powiatu Nowotomyskiego polegających na: „Przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2730P z drogą powiatową nr 1731P”, „Przebudowie drogi powiatowej nr 1731P Lwówek-Zębowo” oraz „Przebudowie drogi powiatowej nr 2731P w m. Posadowo”. XLIII/267/2018 Obowiązujący
89 2018-03-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XLIII/266/2018 Obowiązujący
90 2018-02-08 Uchwała w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 779/17 z dnia 16 listopada 2017 roku. XLII/265/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu