ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Nr aktu prawnego
III/26/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
III/24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lwówek na lata 2019 – 2024.
Nr aktu prawnego
III/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w gminie Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
II/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-12-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
II/17/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji