ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
XVI/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: Uchwałę nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Nr aktu prawnego
XVI/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lwówek”
Nr aktu prawnego
XV/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XV/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Nr aktu prawnego
XV/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
XV/86/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji