ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIV/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania podczas wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XIV/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku poprzez zmianę jej siedziby
Nr aktu prawnego
XIV/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności oraz likwidacji dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Lwówku
Nr aktu prawnego
XIV/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIII/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIII/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego gminy
Nr aktu prawnego
XIII/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek”, ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych gminy Lwówek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIII/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-07-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji