ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-07-27 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok XLVII/301/2018 Obowiązujący
62 2018-07-27 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotomyskiego zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego, polegającego na: „Przebudowie ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem”. XLVII/300/2018 Obowiązujący
63 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XLVI/299/2018 Obowiązujący
64 2018-06-28 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok XLVI/298/2018 Obowiązujący
65 2018-06-28 Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek. XLVI/297/2018 Obowiązujący
66 2018-06-28 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr XLI/245/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Lwówek XLVI/296/2018 Obowiązujący
67 2018-06-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XLVI/295/2018 Obowiązujący
68 2018-06-28 Uchwała w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XLVI/294/2018 Obowiązujący
69 2018-06-28 Uchwała w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lwówek w 2018 roku. XLVI/293/2018 Obowiązujący
70 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania XLVI/292/2018 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu