ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
XVI/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Lwówek nieruchomości Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XVI/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: Uchwałę nr XLII/263/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. na lata 2018-2021
Nr aktu prawnego
XVI/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XVI/96/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji