ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-06-28 Uchwała w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XLVI/294/2018 Obowiązujący
62 2018-06-28 Uchwała w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Lwówek w 2018 roku. XLVI/293/2018 Obowiązujący
63 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania XLVI/292/2018 Uchylony
64 2018-06-28 Uchwała w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XLVI/291/2018 Obowiązujący
65 2018-06-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. XLVI/290/2018 Obowiązujący
66 2018-06-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowych. XLVI/289/2018 Obowiązujący
67 2018-06-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. XLVI/288/2018 Obowiązujący
68 2018-05-24 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok XLV/287/2018 Obowiązujący
69 2018-05-24 Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. XLV/286/2018 Obowiązujący
70 2018-05-24 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. XLV/285/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu