ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-02-08 Uchwała w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek. XLII/255/2018 Obowiązujący
62 2018-02-08 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2018 r. XLII/254/2018 Obowiązujący
63 2017-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XLI/253/2017 Obowiązujący
64 2017-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”. XLI/252/2017 Obowiązujący
65 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XLI/251/2017 Obowiązujący
66 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. XLI/250/2017 Obowiązujący
67 2017-12-28 Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. XLI/249/2017 Obowiązujący
68 2017-12-28 Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok. XLI/248/2017 Obowiązujący
69 2017-12-28 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek na 2018 r. XLI/247/2017 Obowiązujący
70 2017-12-28 Uchwała w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2018 rok. XLI/246/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu