ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-09-20 Uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy Ks. Andrzeja Echausta w Zębowie. XLIX/311/2018 Obowiązujący
52 2018-09-20 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek. XLIX/310/2018 Obowiązujący
53 2018-09-20 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. XLIX/309/2018 Obowiązujący
54 2018-09-20 Uchwała w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lwówek. XLIX/308/2018 Obowiązujący
55 2018-09-20 Uchwała w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Lwówek publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. XLIX/307/2018 Obowiązujący
56 2018-09-20 Uchwała w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lwówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. XLIX/306/2018 Obowiązujący
57 2018-09-20 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej obręb geodezyjny Brody oraz Bródki w gm. Lwówek. XLIX/305/2018 Obowiązujący
58 2018-09-20 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XLIX/304/2018 Obowiązujący
59 2018-08-28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XLVIII/303/2018 Obowiązujący
60 2018-08-28 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok XLVIII/302/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu