ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-12-06 Uchwała w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. II/18/2018 Obowiązujący
52 2018-12-06 Uchwała w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II/17/2018 Obowiązujący
53 2018-12-06 Uchwała w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. II/16/2018 Obowiązujący
54 2018-12-06 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek II/15/2018 Obowiązujący
55 2018-12-06 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok II/14/2018 Obowiązujący
56 2018-12-06 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie pomieszczenia gospodarczego i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 252 stanowiącej nieruchomość przy ul. Rynek 33 w Lwówku. II/13/2018 Obowiązujący
57 2018-12-06 Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 105, obręb Lwówek, gm. Lwówek. II/12/2018 Obowiązujący
58 2018-12-06 Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok. II/11/2018 Obowiązujący
59 2018-12-06 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. II/10/2018 Obowiązujący
60 2018-12-06 Uchwała w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. II/9/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu