ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
IX/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
IX/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/54/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lwówek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
IX/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lwówek publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
IX/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
IX/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
IX/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/47/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji