ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XLI/253/2017 Obowiązujący
52 2017-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”. XLI/252/2017 Obowiązujący
53 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XLI/251/2017 Obowiązujący
54 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. XLI/250/2017 Obowiązujący
55 2017-12-28 Uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. XLI/249/2017 Obowiązujący
56 2017-12-28 Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok. XLI/248/2017 Obowiązujący
57 2017-12-28 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek na 2018 r. XLI/247/2017 Obowiązujący
58 2017-12-28 Uchwała w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku na 2018 rok. XLI/246/2017 Obowiązujący
59 2017-12-28 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w gminie Lwówek. XLI/245/2017 Obowiązujący
60 2017-11-30 Uchwała w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lwówek na lata 2017-2023. XL/244/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu