ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-07-06 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35 obręb Lwówek, gm. Lwówek. XXXIV/203/2017 Obowiązujący
52 2017-07-06 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 105 obręb Lwówek, gm. Lwówek. XXXIV/202/2017 Obowiązujący
53 2017-06-01 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa wsi Pakosław. XXXIII/201/2017 Obowiązujący
54 2017-06-01 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XXXIII/200/2017 Obowiązujący
55 2017-06-01 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok XXXIII/199/2017 Obowiązujący
56 2017-06-01 Uchwała w sprawie: świadczenia przez gminę Lwówek usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat na rzecz użytkowników końcowych. XXXIII/198/2017 Obowiązujący
57 2017-06-01 Uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXIII/197/2017 Obowiązujący
58 2017-06-01 Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. XXXIII/196/2017 Obowiązujący
59 2017-06-01 Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty. XXXIII/195/2017 Obowiązujący
60 2017-06-01 Uchwała zmieniająca: Uchwałę Nr XXVII/160/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w gminie Lwówek XXXIII/194/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu