ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XI/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad przyznania i wysokości miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw
Nr aktu prawnego
XI/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XI/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
Nr aktu prawnego
XI/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
XI/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu i Grodzisku Wlkp.
Nr aktu prawnego
XI/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
X/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: emisji obligacji
Nr aktu prawnego
IX/57/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji