ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
XVI/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
XVI/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Lwówek nieruchomości Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XVI/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XVI/99/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji