ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-02-08 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XL/238/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie. XLII/259/2018 Obowiązujący
42 2018-02-08 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XL/237/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Powstańców Wlkp. w Posadowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Powstańców Wlkp. w Posadowie. XLII/258/2018 Obowiązujący
43 2018-02-08 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XL/236/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu. XLII/257/2018 Obowiązujący
44 2018-02-08 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XL/235/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku. XLII/256/2018 Obowiązujący
45 2018-02-08 Uchwała w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lwówek. XLII/255/2018 Obowiązujący
46 2018-02-08 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2018 r. XLII/254/2018 Obowiązujący
47 2017-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XLI/253/2017 Obowiązujący
48 2017-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”. XLI/252/2017 Obowiązujący
49 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek XLI/251/2017 Obowiązujący
50 2017-12-28 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. XLI/250/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu