ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-05-24 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. XLV/285/2018 Obowiązujący
32 2018-04-26 Uchwała w sprawie: określenia zasad przyznania i wysokości miesięcznych diet dla sołtysów – organów wykonawczych sołectw. XLIV/284/2018 Obowiązujący
33 2018-04-26 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. XLIV/283/2018 Obowiązujący
34 2018-04-26 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. XLIV/282/2018 Obowiązujący
35 2018-04-26 Uchwała w sprawie: emisji obligacji. XLIV/281/2018 Obowiązujący
36 2018-04-26 Uchwała w sprawie: uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek”, ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych gminy Lwówek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Lwówek. XLIV/280/2018 Obowiązujący
37 2018-04-26 Uchwała zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok XLIV/279/2018 Obowiązujący
38 2018-04-26 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek. XLIV/278/2018 Obowiązujący
39 2018-04-26 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w zakresie linii kV Pniewy – Nowy Tomyśl w gm. Lwówek. XLIV/277/2018 Obowiązujący
40 2018-04-26 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego. XLIV/276/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu