ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lwówek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
XXIV/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin, gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIII/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-08-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXII/136/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji