ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-05-30 Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX/48/2019 Obowiązujący
22 2019-05-30 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok IX/47/2019 Obowiązujący
23 2019-05-30 Uchwała w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania IX/46/2019 Obowiązujący
24 2019-04-25 Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok VIII/45/2019 Obowiązujący
25 2019-04-25 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin, gm. Lwówek. VIII/44/2019 Obowiązujący
26 2019-04-25 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości VIII/43/2019 Obowiązujący
27 2019-03-28 Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok VII/42/2019 Obowiązujący
28 2019-03-28 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały ustalającej sieć prowadzonych przez gminę Lwówek publicznych przedszkoli oraz plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także określającej granice obwodów publicznych szkół podstawowych i przekazania przyjętego projektu uchwały do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu VII/41/2019 Obowiązujący
29 2019-03-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych VII/40/2019 Obowiązujący
30 2019-03-28 Uchwała w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2019 roku VII/39/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu