ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIX/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIX/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Lwówku poprzez zmianę jej siedziby
Nr aktu prawnego
XIX/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu przyznawania nagrody „Złoty Absolwent” dla absolwentów szkół podstawowych w gminie Lwówek
Nr aktu prawnego
XIX/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XIX/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIX/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIX/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XIX/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVIII/119/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji