ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
XV/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XIV/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I oraz terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego, w gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
XIV/79/2019
Status
Uchylony
Lp: 29
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIV/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Oświadczenie
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania podczas wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XIV/77/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji