ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-06-18 Uchwała w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków X/58/2019 Obowiązujący
12 2019-05-30 Uchwała w sprawie: emisji obligacji IX/57/2019 Obowiązujący
13 2019-05-30 Uchwała w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków IX/56/2019 Obowiązujący
14 2019-05-30 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek IX/55/2019 Obowiązujący
15 2019-05-30 Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok IX/54/2019 Obowiązujący
16 2019-05-30 Uchwała w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lwówek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych IX/53/2019 Obowiązujący
17 2019-05-30 Uchwała w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lwówek publicznych przedszkoli IX/52/2019 Obowiązujący
18 2019-05-30 Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek IX/51/2019 Obowiązujący
19 2019-05-30 Uchwała w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania IX/50/2019 Obowiązujący
20 2019-05-30 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości IX/49/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu