ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-02-28 Uchwała w sprawie: Programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej VI/35/2019 Obowiązujący
12 2019-02-28 Uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. VI/34/2019 Obowiązujący
13 2019-02-28 Uchwała w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”. VI/33/2019 Obowiązujący
14 2019-02-28 Uchwała w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. VI/32/2019 Obowiązujący
15 2019-02-28 Uchwała w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty. VI/31/2019 Obowiązujący
16 2019-02-28 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. VI/30/2019 Obowiązujący
17 2019-02-28 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2019 rok. VI/29/2019 Obowiązujący
18 2019-02-14 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok V/28/2019 Obowiązujący
19 2019-01-18 Uchwała w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Lwówek IV/27/2019 Obowiązujący
20 2018-12-27 Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. III/26/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu