ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 - 2023
Nr aktu prawnego
XXVI/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXV/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXV/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIV/146/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji