ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lwówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Nr aktu prawnego
XLIX/306/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej obręb geodezyjny Brody oraz Bródki w gm. Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLIX/305/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLIX/304/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVIII/303/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2018-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/302/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/301/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2018-07-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotomyskiego zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego, polegającego na: „Przebudowie ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem”.
Nr aktu prawnego
XLVII/300/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVI/299/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/298/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XLVI/297/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji