ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VI/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
Nr aktu prawnego
VI/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VI/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VI/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-02-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
IV/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Nr aktu prawnego
III/26/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
III/25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XLI/248/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
III/24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/23/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji