ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1231
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXX / 218 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1232
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXX / 220 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1233
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku, nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Parkowej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXX / 221 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1234
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej dla poszerzenia drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
XXX / 223 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1235
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej we wsi Zębowo o nr ew. 491.
Nr aktu prawnego
XXX / 224 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1236
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Nr aktu prawnego
XXX / 225 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1237
Data podjęcia
2005-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej w Lwówku, użytkowaniem na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXXII / 239 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1238
Data podjęcia
2005-12-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej w Lwówku, użytkowaniem na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXXII/239/05
Status

Nawigacja między stronami listy informacji