ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1211
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXVI / 188 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1212
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXVI / 189 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1213
Data podjęcia
2005-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Pakosław”
Nr aktu prawnego
XXVII / 195 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1214
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały nr XXV/179/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 lutego 2005r dotyczącej przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XXVIII / 200 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1215
Data podjęcia
2005-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVIII / 203 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1216
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie zadania „Wymiana okien w Przedszkolu w Lwówku i Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu”
Nr aktu prawnego
XXX / 215 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1217
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie i zrefundowanie realizacji inwestycji infrastruktury technicznej i drogowej remontu dróg
Nr aktu prawnego
XXX / 217 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1218
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXX / 218 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1219
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXX / 220 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1220
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku, nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Parkowej w Lwówku.
Nr aktu prawnego
XXX / 221 / 2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji