ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1201
Data podjęcia
2005-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXX / 216 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1202
Data podjęcia
2005-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lwówku na rzecz Lwóweckiego Towarzystwa Piłkarskiego „Pogoń” Lwówek
Nr aktu prawnego
XXVI / 183 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1203
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej i planów stałych Komisji Rady Miejskiej w Lwówku na 2005 r.
Nr aktu prawnego
XXV / 182 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1204
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lwówku
Nr aktu prawnego
XXV / 181 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1205
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXV / 180 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1206
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lwówek na lata 2004- 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.
Nr aktu prawnego
XXV / 178 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1207
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielonych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia części wydatków podlegających zwrotowi.
Nr aktu prawnego
XXIV / 173 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1208
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lwówku nr XX/131/04 z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lwówku, ul. Nowotomyska.
Nr aktu prawnego
XXV / 177 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1209
Data podjęcia
2005-02-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXV / 176 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1210
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: miesięcznych diet dla sołtysów-organów wykonawczych sołectw
Nr aktu prawnego
XXXIII / 240 / 2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji