ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1191
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2006
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 257 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1192
Data podjęcia
2006-02-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy na pokrycie kosztów sądowych i adwokackich oraz podpisania stosownej umowy z pełnomocnikiem mającym uprawnienia adwokackie lub radcowskie uprawniające do występowania w Sądzie
Nr aktu prawnego
XXXVII / 251 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1193
Data podjęcia
2006-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Nr aktu prawnego
XXXVI / 249 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1194
Data podjęcia
2006-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI / 247 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1195
Data podjęcia
2006-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy w Lwówku
Nr aktu prawnego
XXXVI / 246 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1196
Data podjęcia
2006-01-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy na pokrycie kosztów sądowych i adwokackich oraz podpisania stosownej umowy z pełnomocnikiem mającym uprawnienia adwokackie lub radcowskie uprawniające do występowania w Sądzie
Nr aktu prawnego
XXXV / 245 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1197
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIV / 244 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1198
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII / 243 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1199
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIII / 242 / 2005
Status
Obowiązujący
Lp: 1200
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXXIII / 241 / 2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji