ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1181
Data podjęcia
2003-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia opłat związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku
Nr aktu prawnego
VIII / 50 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2003-03-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Lwówek z tytułu należności pieniężnych.
Nr aktu prawnego
VI / 38 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2003-03-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
VI / 37 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wynajmu lokalu , położonego w kompleksie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Lwówku
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 261 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Utworzenia oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej w Grońsku
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 260 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 259 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1187
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia kwoty stanowiącej najniższe wynagrodzenie zasadnicze, wartość 1 punktu dla wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 258 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1188
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr XXXVI/248/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 254 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 253 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1190
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację kruszywa naturalnego w ZGIERZYNCE, działka nr ewid. 408/1
Nr aktu prawnego
XXXVIII / 252 / 2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji