ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1171
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XVII / 102 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1172
Data podjęcia
2004-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości i określenia zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVI / 101 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1173
Data podjęcia
2004-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pakosławiu
Nr aktu prawnego
XVI / 98 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1174
Data podjęcia
2004-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Lwówku
Nr aktu prawnego
XVI / 97 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1175
Data podjęcia
2004-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Aktu założycielskiego Przedszkola w Zębowie
Nr aktu prawnego
XV / 87 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1176
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV / 84 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1177
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIV / 79 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1178
Data podjęcia
2003-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru podatku, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
XII / 73 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1179
Data podjęcia
2003-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Lwówek, sposobów jego poboru oraz określenia inkasentów.
Nr aktu prawnego
XII / 72 / 2003
Status
Obowiązujący
Lp: 1180
Data podjęcia
2003-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobów jego poboru i określenia inkasentów
Nr aktu prawnego
XII / 71 / 2003
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji