ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1161
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Nr XLV/309/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczone usługi przez przedszkola publiczne w gminie Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXII / 142 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1162
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XXII / 140 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1163
Data podjęcia
2004-05-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku
Nr aktu prawnego
XVIII / 118 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1164
Data podjęcia
2004-05-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej d/s rozwoju lokalnego
Nr aktu prawnego
XVIII / 117 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1165
Data podjęcia
2004-05-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
XVIII / 114 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1166
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Oddania do bezpłatnego używania pomieszczeń w budynku oświatowym położonym w Koninie Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lwówku
Nr aktu prawnego
XVII / 112 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1167
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji
Nr aktu prawnego
XVII / 111 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1168
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
Nr aktu prawnego
XVII / 110 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1169
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
XVII / 108 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1170
Data podjęcia
2004-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zatwierdzenia planu kadencyjnego Gminy Lwówek na lata 2004 – 2006
Nr aktu prawnego
XVII / 105 / 2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji