ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1151
Data podjęcia
2006-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXIX / 266 / 2006
Status
Obowiązujący
Lp: 1152
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci
Nr aktu prawnego
XXIV / 172 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1153
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXIV / 171 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1154
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek oraz Dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV / 170 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1155
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2005.
Nr aktu prawnego
XXIV / 169 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1156
Data podjęcia
2004-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
XXIII / 163 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1157
Data podjęcia
2004-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXIII / 162 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1158
Data podjęcia
2004-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz M. i G. Lwówek
Nr aktu prawnego
XXII / 161 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1159
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wymiany okien i projekt rozbudowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku
Nr aktu prawnego
XXII / 150 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1160
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Miasta i Gminy Lwówek na rok 2005
Nr aktu prawnego
XXII /143 / 2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji