ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1121
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulamin przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek oraz Dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXIV / 170 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1122
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2005.
Nr aktu prawnego
XXIV / 169 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1123
Data podjęcia
2004-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do wydawania decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
XXIII / 163 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1124
Data podjęcia
2004-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XXIII / 162 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1125
Data podjęcia
2004-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz M. i G. Lwówek
Nr aktu prawnego
XXII / 161 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1126
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wymiany okien i projekt rozbudowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku
Nr aktu prawnego
XXII / 150 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1127
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Miasta i Gminy Lwówek na rok 2005
Nr aktu prawnego
XXII /143 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1128
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Nr XLV/309/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczone usługi przez przedszkola publiczne w gminie Lwówek.
Nr aktu prawnego
XXII / 142 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1129
Data podjęcia
2004-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XXII / 140 / 2004
Status
Obowiązujący
Lp: 1130
Data podjęcia
2004-05-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku
Nr aktu prawnego
XVIII / 118 / 2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji