ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1091 2006-03-28 Uchwała w sprawie: Utworzenia oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej w Grońsku XXXVIII / 260 / 2006 Obowiązujący
1092 2006-03-28 Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek XXXVIII / 259 / 2006 Obowiązujący
1093 2006-03-28 Uchwała w sprawie: uchwalenia kwoty stanowiącej najniższe wynagrodzenie zasadnicze, wartość 1 punktu dla wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. XXXVIII / 258 / 2006 Obowiązujący
1094 2006-03-28 Uchwała w sprawie: usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr XXXVI/248/2006 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2006 rok XXXVIII / 254 / 2006 Obowiązujący
1095 2006-03-28 Uchwała w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Lwówek XXXVIII / 253 / 2006 Obowiązujący
1096 2006-03-28 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację kruszywa naturalnego w ZGIERZYNCE, działka nr ewid. 408/1 XXXVIII / 252 / 2006 Obowiązujący
1097 2006-03-28 Uchwała w sprawie : ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2006 XXXVIII / 257 / 2006 Obowiązujący
1098 2006-02-10 Uchwała w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy na pokrycie kosztów sądowych i adwokackich oraz podpisania stosownej umowy z pełnomocnikiem mającym uprawnienia adwokackie lub radcowskie uprawniające do występowania w Sądzie XXXVII / 251 / 2006 Obowiązujący
1099 2006-01-31 Uchwała REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW XXXVI / 249 / 2006 Obowiązujący
1100 2006-01-31 Uchwała W sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. XXXVI / 247 / 2006 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu