ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1091 2005-02-01 Uchwała w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XXV / 180 / 2005 Obowiązujący
1092 2005-02-01 Uchwała w sprawie : przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lwówek na lata 2004- 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011. XXV / 178 / 2005 Obowiązujący
1093 2004-12-29 Uchwała w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłku okresowego i zasiłku celowego udzielonych w ramach zadań własnych gminy oraz określenia części wydatków podlegających zwrotowi. XXIV / 173 / 2004 Obowiązujący
1094 2005-02-01 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lwówku nr XX/131/04 z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lwówku, ul. Nowotomyska. XXV / 177 / 2005 Obowiązujący
1095 2005-02-01 Uchwała w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego XXV / 176 / 2005 Obowiązujący
1096 2005-12-29 Uchwała w sprawie: miesięcznych diet dla sołtysów-organów wykonawczych sołectw XXXIII / 240 / 2005 Obowiązujący
1097 2005-03-30 Uchwała w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lwówek. XXVI / 188 / 2005 Obowiązujący
1098 2005-03-30 Uchwała w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek. XXVI / 189 / 2005 Obowiązujący
1099 2005-04-26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Pakosław” XXVII / 195 / 2005 Obowiązujący
1100 2005-05-12 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały nr XXV/179/2005 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 lutego 2005r dotyczącej przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. XXVIII / 200 / 2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu