ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lwówek publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
IX/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 346/2 obręb Józefowo i dz. nr ewid. 932 obręb Lwówek, gm. Lwówek
Nr aktu prawnego
IX/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
IX/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania
Nr aktu prawnego
IX/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin, gm. Lwówek.
Nr aktu prawnego
VIII/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/43/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji