ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1061 2004-11-30 Uchwała w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku do wydawania decyzji administracyjnych XXIII / 163 / 2004 Obowiązujący
1062 2004-11-30 Uchwała w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XXIII / 162 / 2004 Obowiązujący
1063 2004-11-30 Uchwała w sprawie : ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz M. i G. Lwówek XXII / 161 / 2004 Obowiązujący
1064 2004-10-13 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wymiany okien i projekt rozbudowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku XXII / 150 / 2004 Obowiązujący
1065 2004-10-13 Uchwała w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Miasta i Gminy Lwówek na rok 2005 XXII /143 / 2004 Obowiązujący
1066 2004-10-13 Uchwała w sprawie: zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Nr XLV/309/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczone usługi przez przedszkola publiczne w gminie Lwówek. XXII / 142 / 2004 Obowiązujący
1067 2004-10-13 Uchwała w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XXII / 140 / 2004 Obowiązujący
1068 2004-05-13 Uchwała W sprawie: Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku XVIII / 118 / 2004 Obowiązujący
1069 2004-05-13 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej d/s rozwoju lokalnego XVIII / 117 / 2004 Obowiązujący
1070 2004-05-13 Uchwała W sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek. XVIII / 114 / 2004 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu