ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1051
Data podjęcia
2007-02-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
Nr aktu prawnego
V / 21 / 07
Status
Obowiązujący
Lp: 1052
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IV / 20 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1053
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Nr aktu prawnego
IV / 19 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1054
Data podjęcia
2006-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
IV / 18 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1055
Data podjęcia
2006-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany uchwały nr II / 6 / 06 rady Miejskiej w Lwówku z dnia 05 grudnia 2006 dot. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia
Nr aktu prawnego
III / 17 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1056
Data podjęcia
2006-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnienia od podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
III / 16 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1057
Data podjęcia
2006-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
III / 15 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1058
Data podjęcia
2006-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Lwówek, sposobów jego poboru oraz określenia inkasentów.
Nr aktu prawnego
III / 14 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1059
Data podjęcia
2006-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru podatku, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
III / 13 / 06
Status
Obowiązujący
Lp: 1060
Data podjęcia
2006-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
III / 12 / 06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji