ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lwówek”
Nr aktu prawnego
XV/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XV/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XV/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
Nr aktu prawnego
XV/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
XV/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XV/84/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji