ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
Nr aktu prawnego
VI/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Programu Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej
Nr aktu prawnego
VI/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
VI/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”.
Nr aktu prawnego
VI/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VI/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
Nr aktu prawnego
VI/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VI/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VI/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-02-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V/28/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji