ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Maciej Piechowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretarz kieruje Referatem organizacyjnym i spraw obywatelskich oraz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza.
Sekretarz zapewnia warunki do efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Urzędu poprzez:
1)     opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
2)     opracowywanie projektów statutów Gminy, Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
3)     opracowywanie projektów podziału Urzędu na referaty i stanowiska pracy;
4)     opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i wspólnie z nimi dla poszczególnych stanowisk pracy;
5)     przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
6)     nadzór nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w Urzędzie;
7)     rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
8)     nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej;
9)     koordynowanie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu; organizacją praktyk studenckich, stażu, prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie;
10)nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, odpowiadania na skargi, interpelacje, wnioski i zapytania radnych;
11)nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przez poszczególne Referaty i gminne jednostki organizacyjne, zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady;
12)koordynowanie wykonywania zadań Rady i Burmistrza wynikających z aktów prawnych;
13)wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych, dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych tych pracowników;
14)koordynację i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
15)nadzór nad gospodarowaniem mieniem Urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania;
16)organizowanie i koordynowanie spraw związanych z wyborami, spisami i referendum;
17)przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawcy;
18)potwierdzanie wiarygodności złożonych podpisów;
19)pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
20)wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;
21)wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wysokości wynagrodzenia;
22)pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Pędziwiatr Data wytworzenia informacji: 2005-03-15
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Pędziwiatr Data wprowadzenia do BIP 2005-03-15 09:29:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Pędziwiatr Data udostępnienia informacji: 2005-03-15 09:29:44
Osoba, która zmieniła informację: Robert Pędziwiatr Data ostatniej zmiany: 2015-03-03 16:19:05
Artykuł był wyświetlony: 4506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu