ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie - obwieszczenie o opinii RDOŚ

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 12:20:07 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 16 września 2020 r.
RG.6220.18.2020.KK
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w toku postępowania screeningowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego Józefowo III realizowanego na działkach nr 446/1 i 446/2 położonych na gruntach w miejscowości Józefowo, gm. Lwówek, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii nr: WOOO-IV.4220.1273.2020.NB.1 z dnia 15.09.2020 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z treścią opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, strony mogą się zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14 – dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na 16.09.2020 r.
Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Lwówek: Józefowo, Chmielinko i Posadowo.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-16 12:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-16 12:20:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16 12:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony