ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o opinii Wód Polskich- brak ooś (sygnatura RG.6220.20.2020.KK)

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-15 14:34:05 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 15 września 2020 r.
RG.6220.20.2020.KK
 
 
OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a,
 
 że w toku postępowania screeninigowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji kompleksu odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych pod nazwą „Józefowo PV” o mocy 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Józefowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną instalacją infrastruktury na dz. ewid. nr 82/5 obręb Józefowo, gm. Lwówek, Dyrektor Zarządu  Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w opinii nr: PO.ZZŚ.1.435.235m.2020.KW z dnia 09.09.2020 r. wyraził  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.           
Z treścią opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt – pt 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na 15.09.2020 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Józefowo.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-15 14:34:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-15 14:34:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15 14:34:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony