ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. RG_6220_31_2019_KK Krzywy Las

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-10 14:33:27 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 10 września 2020 r.
RG.6220.31.2019.KK
 
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 29.07.2019 r. i uzupełnieniem do wniosku z dnia 02.09.2019 r. Pana Bartosza Jeszke, będącego pełnomocnikiem Pana Adriana Kandulskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa na działce nr ewid. 8/2 obręb Krzywy Las, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
zawiadamia strony postępowania
 
że nie jest możliwe załatwienie sprawy w ustawowym terminie ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające związane z uwagami mieszkańców m. Krzywy Las, gm. Lwówek, co do zebranego materiału dowodowego w ww. sprawie.
 
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 9 października 2020 r.
 
W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony postepowania zgodnie z art. 10 kpa mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek w godz. urzędowania tj. pon. 800 – 1600 wt – pt 730 - 1530, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- nr tel. 61 44 14 024 wew. 34
 
Zgodnie z art. 49 kpa – zawiadomienie zamieszczono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, sołectwa Krzywy Las oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Data publicznego ogłoszenia: 10.09.2020 r.
 
Zgodnie z art. 37 § 1kpa,  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
- nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Gawełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 14:33:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 14:33:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10 14:33:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony