ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie – zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o zebranym materiale dowodowym niezbędny do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Konin, na działkach o nr ewid. 335/2 i 338/4 obręb Konin, gm. Lwówek, powiat nowotomyski”

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-14 11:25:39 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek, dnia 14 sierpnia 2020 r.
RG.6220.15.2020.KK
Obwieszczenie – zawiadomienie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
o zebranym materiale dowodowym
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźń. zm.) zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.) zwanej dalej ooś;
zawiadamiam strony postępowania
że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Konin, na działkach o nr ewid. 335/2 i 338/4 obręb Konin, gm. Lwówek, powiat nowotomyski”.
W myśl art. 10 § 1 kpa, strony postepowania administracyjnego mają prawo czynnego udziały w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym sprawy, można się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, p. II pok. 18, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt – pt 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 61 44 14 024 wew. 34.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczna stron przekracza 10 , zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konin.
Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin publicznego udostępnienia wyznacza się na dzień: 14 sierpnia 2020 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-14 11:25:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-14 11:25:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-14 11:25:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony